Анкета

Тази анкета обхваща общите аспекти от работата на Сватбени салони Галина и е с цел подобряване качеството на нашите стоки и услуги. Попълването на анкетата не дава профилирана информация за анкетирания и не може да бъде използвано за изготвянето на какъвто и да е персонален профил. Предоставените данни са единствено за целите на повишаването на качеството на обслужване в Сватбени салони Галина и не засягат други конкурентни търговски обекти или вериги (въпросите не изискват наименования на други търговски обекти или търговски марки). Предоставените лични данни ще бъдат използвани само от Сватбени салони Галина с цел обратна връзка с клиента, не могат и няма да бъдат предоставяни на трети страни или включвани в нежелани търговски или рекламни кампании, както и няма да бъде търсен ненужен контакт с анкетирания (от типа "спам"). Сватбени салони Галина си запазва правото да променя въпросите и да съхранява анкетите за целите на своите анализи.

Generated with MOOJ Proforms
* Required information.
1. Как бихте оценили посрещането и обслужването в търговските обекти на Сватбени салони Галина?
отлично
много добро
добро
задоволително
незадоволително
2. Бяха ли всички стоки достатъчно видими и разбираемо изложени?
да
не
3. Имаше ли достатъно богат избор на стоки?
да
не
4. Беше ли Ви предложена алтернатива, ако конкретно интересуващата Ви стока не е в наличност или не отговаря на изискванията Ви?
да
не
5. Бихте ли изброили какви продукти закупихте от Сватбени салони Галина?
6. Имаше ли нещо, което не успяхте да намерите в нашите магазини и ако да, какво?
7. Отказвана ли Ви е консутация или срещали ли сте друго негативно, или дори грубо отношение в нашите търговски обекти?
да
не
8. Ако не сте успяли да закупите всичко неоходимо Ви от магазините на Сватбени салони Галина, моля посочете причини:
ниско качество на продуктите
високи цени
липса на продукти / избор на продукти
некоректно отношение
по-изгодни условия в конкурентни магазини (не се посочва име или търговска марка)
Друго (моля уточнете)
9. Бяха ли изпълнени всички Ваши поръчки в срок, и ако не моля уточнете периода на забавяне след уговорената дата (пример: 2 дни)
да
не
10, Моля, на база на общия си опит при подготовка на радостно събите, при критерии: качество, цена, обслужване, срокове на изпълнение, конкурентни алтернативи, дайте общата си оценка за Сватбени салони Галина
2
3
4
5
6
11. Бихте ли препоръчали продуктите и услугите на Сватбени салони Галина на роднини, приятели, познати?
да
не
12. Моля дайте Вашите препоръки към Сватбени салони Галина
Име *
E-mail: *
Град
Телефон: